Welkom

Zoek hier met Google op sites van bijbelgetrouwe christenen, om sneller informatie te vinden die in overeenstemming is met de Bijbel.   

De Bijbel is de richtsnoer voor leer en leven. De Bijbel is onfeilbaar, maar bijbelgetrouwe christenen en hun sites zijn feilbaar. Ook de woorden van profeten, mensen die menen het woord van God door te geven, moeten beoordeeld worden. De Schrift staat daarom boven alle menselijke bronnen van informatie.
 
… laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen.
1Co 14:29
   
… beproeft alles, behoudt het goede.
1Th 5:21


Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust.
2 Ti 3:16-17
  
… u hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
Opb 3:8
    
Weet dan, dat niets onvervuld blijft van het woord des HEREN … de HERE heeft gedaan wat Hij gesproken heeft …
2 Kon 10:10


Wie zijn God verloren heeft, kan hem in dit boek terugvinden, en wie Hem nooit gekend heeft, die ontdekt hier Gods kracht in.
Heinrich Heine, Duits dichter
    
Ik geloof dat de bijbel het beste geschenk van God is, een beter geschenk kan Hij de mensen niet geven. Alle goede dingen van de redder van deze wereld worden door dit boek verder gegeven.
Abraham Lincoln, Amerikaans president

Reacties zijn gesloten.